De kansen die Corona ons biedt: analytics als hefboom voor inclusief en eliteonderwijs

Hinssen stelt terecht dat via data organisaties veel daadkrachtiger, efficiënter en effectiever kunnen worden. Eind deze week starten scholen terug op. De vraag stelt zicht hoe maximaal leerrendement halen in deze beperkte tijd.  De mogelijkheid ligt voor de hand: gebruik learning analytics  en zet in op 1)wat minder goed gekend is 2) niet werd bereikt of 3) waar extra uitdaging nodig is.

De voorbije weken werden alle scholen uitgedaagd om in een sneltempo op een andere manier leerstof over te brengen.  Een veelheid aan online en digitale platformen dat leerstof op een andere manier overgedragen kan worden. Digitaal werd de norm en direct kwam de vraag wat met leerlingen of studenten zonder die mogelijkheden en hoe de verplichte leerstof zo goed mogelijk aanbieden. Dat de periode met klassikaal onderwijs nog  niet voor direct is , noopt tot het uitvinden van pistes waarin alle studenten worden bereikt. Wat duidelijk blijkt is dat een one size fits all aanpak niet zal werken.

Technologie is de mogelijkheid tot inclusief en elite onderwijs

Veel leerlingen en studenten gebruiken vandaag digitale middelen om te leren.  Een grotere kans om data te verzamelen zal er niet meer komen. Een unieke kans om via die data te kijken welke leerstof moeilijk verloopt, welke gemakkelijk zelfstandig wordt opgenomen en zo gericht onderwijs te geven eens scholen terug opstarten. Het maakt tevens tijd vrij voor jongeren voor wie die digitale vormen nog ongekend zijn en voor wie er extra uitdaging moet voorzien worden. En het kan.

Een voorbeeld van dit mooie model is de Open University, waar nauwkeurig bijgehouden en geanalyseerd wordt welke activiteiten een student per week verricht op het virtueel leerplatform. Via een handig dashboard kunnen de tutors de progressie van de studenten bijhouden. Per student wordt een voorspelling gemaakt van wat de uitkomst zal zijn op de volgende taak die moet ingediend worden, en ook van het finale resultaat. Er kan bijvoorbeeld voorspeld worden dat een student de eerstvolgende taak niet zal indienen. Deze student kan dan geclassificeerd worden als ‘at risk’. De tutor kan dus extra zorg aan deze student besteden.

De tijd gaat snel gebruik hem wel

 Het gebruik van learning analytics wordt vaak omwille van privacy redenen niet gebruikt. Maar wat als data ter beschikking zouden zijn voor leerkrachten, data ter beschikking zouden zijn voor ouders, voor scholen zoals in een globaal medisch dossier? Zouden we dan niet in staat zijn om gerichter onze tijd te verdelen en te investeren om zo veel mogelijk uit onze leerlingen en studenten te halen? Het leerrendement te maximaliseren voor iedereen. Tijd zal een kostbaar goed zijn dus er is maar een boodschap wat leren betreft na de corona crisis. De tijd gaat snel gebruik hem wel.

Leave a Reply