Corona meets Mattheus?

De Corona- maatregelen blijven aan een oneindig tempo uitrollen. De intentie is nobel  maar of het effectief en efficiënt is nog maar de vraag. Hopelijk komt Corona Mattheus niet tegen en bereiken de maatregelen effectief diegene waarvoor ze bedoeld zijn.

Voorbije maanden werden heel wat steunmaatregelen genomen om verschillende doelgroepen doorheen de coronocrisis te loodsen en dit vooral op het gebied van arbeidsmarkt, economie en opleiden. Het aantal maatregelen steeg rechtevenredig met een doelgroep in nood en lijkt tot op vandaag naar oneindig te gaan. Nog steeds worden nieuwe maatregelen genomen of bestaande maatregelen verlengd zonder enige idee van effectiviteit waardoor  een steeds groter wordend gat in de begroting de enige zekerheid is in de toekomst. Hoe kunnen we zeker zijn van effectiever en efficiënter beleid?

Datadriven segmentatie : nood aan fijnmazigheid

Een eerste mogelijkheid bestaat uit een datadriven segmentatie van onze burgers. Veel van onze doelgroepen zijn gebaseerd op een fragmentair beeld van de behoefte van de burger. We nemen bijvoorbeeld het statuut  op de arbeidsmarkt of  hoogst behaalde diploma. Kunnen niet veel meer data gebruikt worden om de behoefte van de burger in kaart te brengen in een wereld waar technologie alomtegenwoordig is. Neem nu het voorbeeld van online platformen die tijdens corona zegevierden. Waarom de data van leerlingen en studenten niet vrijmaken aan de opleidingsinstelling om zo nog gerichter te kunnen ingrijpen en te ondersteunen. Zou de vraag naar meer middelen hier niet mee verholpen worden zodat we geld kunnen investeren in waar het werkelijk nodig is in plaats van iedereen een gelijke incentive te geven? Of neem het opleiden voor werknemers. We weten dat de leerbehoefte veel ruimer is dan de arbeidsmarktpositie of diploma alleen. Het gaat om leerintentie, motivatie, leerhistoriek, situationele kenmerken zoals gezinssituatie. Kunnen we niet komen tot een veel fijnmaziger behoeftebeeld die de basis vormt voor effectiever beleid?

Ook de burger is klant

Een tweede mogelijkheid is het gebruik van customer journeys bij het opstellen en optimaliseren van beleid.  De zogenoemde reis omvat het traject en alle contactpunten tussen een consument (= de burger) en een merk, product of dienst. Veelal worden beleidsmaatregelen uitgedacht zonder bijkomend inzicht te hebben in de zogehete   knooppunten, cruciale contactpunten van de burger om van beleidsmaatregelen gebruik te maken. Daarnaast is er ook weinig inzicht in de ervaring van die beslissingsmomenten, worden ze als negatief of positief ervaren.

Dus in plaats van iedere groep in nood te laten volgen door een zoveelste bijkomende maatregel, is het gebruik  van veel meer data en customer journey, noodzakelijk willen we effectief en efficiënt beleid maken voor de burgers en het gat in onze begroting minimaliseren.

Leave a Reply