Boeken

 

 

 

Naar een nieuw sociaal contract voor de 21ste eeuw- 10 ideeën voor de toekomst

Welke signalen uit de toekomst dagen de principes van het verleden uit?

Een sociaal contract tussen werkgevers, werknemers en overheden is er om de verdeling van kennis, inkomen en macht gelijk te verdelen en structurele ongelijkheden weg te werken. Maar door de snel veranderende tijden staat het sociaal contract vandaag onder druk. Is de legitimiteit en het vertrouwen in de instellingen die erop gebaseerd zijn nog recht te houden?

Dit is een manifest met een call to action aan iedere lerende, elke werkgever en werknemer, aan academici, politici en journalisten, om te durven vernieuwen. Het focust op wat onze structuren en overlegprocessen zouden kunnen zijn en hoe het sociaal contract er zou kunnen uitzien. Tien ideeën voor de toekomst dienen als gids om aan de slag te gaan.

https://www.lannoo.be/nl/naar-een-nieuw-sociaal-contract-voor-de-21ste-eeuw

www.tienideeenvoordetoekomst.be

Hoofdstuk Duaal Leren in De (her)vormende school

De (her)vormende school

Ons onderwijs staat voor grote uitdagingen die ons dwingen om ons onderwijsstelsel bij te stellen en te hervormen. Het nieuwste boek, dat werd vormgegeven door Prof. Dr. Kristof De Witte (KUL, visiting fellow Itinera) en Prof. dr. Jean Hindriks (UCL, senior fellow Itinera), biedt inzicht in enkele belangrijke hervormingen in het Franstalig en Nederlandstalig onderwijs. Meer concreet gaat het in op de hervorming van het secundair onderwijs in Vlaanderen, het M-decreet, het ‘Pacte d’Excellence’, de lerarenopleiding en het duaal leren. Het staat ook stil bij buitenlandse ervaringen die inspirerend kunnen zijn voor onze eigen hervormingen.

Naast hervormen schenken we ook aandacht aan het vormen van leerlingen, en meer bepaald aan het ideaal dat het ‘Pacte d’Excellence’ voorschrijft: dat van een eerlijke en efficiënte school. Ten slotte gaat dit boek dieper in op de digitale transitie van onze scholen, en op selectie, inschrijvingsgelden en het aanbod van het hoger onderwijs. De (her)vormende school is toegankelijk voor het grote publiek.

 

Leren duaal leren


Link naar acco pagina. Door Vickie Dekocker AN KATRIEN SODERMANS

Duaal leren is een vorm van leren op de werkplek: de leerling leert een groot deel van de competenties die op de arbeidsmarkt nodig zijn in een reële werksituatie. Het biedt een unieke mogelijkheid om op een alternatieve en evenwaardige manier te leren.

Het belang van duaal leren valt niet te onderschatten. Het beoogt een ‘triple win’: voor jongeren, die op een praktijkgerichte manier competenties verwerven; voor ondernemingen, die bijdragen aan de vorming van toekomstige arbeidskrachten; voor de samenleving, omdat duaal leren resulteert in een betere afstemming tussen onderwijs en arbeidsmarkt, meer gekwalificeerde jongeren, minder (jeugd)werkloosheid, meer werkgelegenheid en meer instroom van competente jongeren in knelpuntberoepen.

De redacteurs van dit boek zijn nauw betrokken bij pilootprojecten over duaal leren. Zo kwamen ze tot vernieuwende denkpistes en verzamelden ze diverse praktijkvoorbeelden van duaal leren. Met dit boek reiken ze handvatten aan voor beleidsmakers en mensen die in de praktijk staan. Een vernieuwende kijk op het verwerven van competenties is cruciaal voor jongeren in het secundair onderwijs, maar ook voor studenten in het hoger onderwijs en bij levenslang leren.

The employment practices


Link naar acco pagina.  Door Valeria Pulignano (Auteur) Vickie Dekocker (Auteur)

This is the first survey on employment practices within multinational firms (MNCs) in Belgium. It is based on a representative sample which covers both Belgian-owned and foreign-owned MNCs. The analysis is based on 194 face-to-face interviews with senior HR managers responsible for the Belgian operations of MNCs.

For HR managers this survey is a tool to benchmark the own HR policies with other MNCs. The survey reports on four HR domains: pay and performance, training and organisational learning, employee involvement and communication and employee representation. For each HR domain, HR managers can compare the presence of tools (i.e. variable pay, training programs, teams) and the discretion of  Belgian subsidiaries.

Additionally, this book  is of high interest for both academics and policy makers. It contains original and unique data concurring both to delineate the firm profile (i.e. country of origin, size, sector, structure) and examining the factors shaping decisions-making within MNCs in Belgium. Overall this book remarkably addresses the knowledge deficit around the study of the employment relations and human resource management within MNCs in Belgium to date.